Aktualitātes|Dienests Zemessardzē|Par Zemessardzi|ZS vienības|Normatīvie akti|Saites|Zemessardzei 25
Resursi un rīki
Prasības uzņemšanai Zemesardzē
Jautā bruņotajiem spēkiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Flickr fotogalerija
Video galerija
Kontaktinformācija
Zemessardzes ziedojumu konts
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Nodrošinājuma pavēlniecība
Mācību vadības pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Zemessardze > Aktualitātes > Aktualitātes > Zemessardzes 3. Latgales brigādē veiksmīgi noritējis lauka taktiskais vingrinājums “Mazais Namejs 2017”
Zemessardzes 3. Latgales brigādē veiksmīgi noritējis lauka taktiskais vingrinājums “Mazais Namejs 2017”

Oktobra beigās notika Zemessardzes 3. Latgales brigādes lauka taktiskais vingrinājums “Mazais Namejs 2017”, kurā piedalījās vairāk nekā 1000 karavīri un zemessargi no visiem septiņiem Zemessardzes 3. Latgales brigādes bataljoniem. Tāpat mācībās piedalījās arī rezerves karavīri, Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes karavīri, kā arī karavīri un zemessargi no Lietuvas un Igaunijas, Valsts policijas un Valsts robežsardzes pārstāvji.

Lauka taktiskā vingrinājuma “Mazais Namejs 2017” aktīvā fāze norisinājās Alūksnes un Dagdas novadā no 27. līdz 29. oktobrim un tās bija lielākās Zemessardzes 3. Latgales brigādes mācības šī gada laikā. Laika posmā no 9. līdz 26. oktobrim brigādes štābs un bataljoni gatavojās mācībām, trenējot štāba procedūras un plānošanu.

Lauka taktiskā vingrinājuma “Mazais Namejs 2017” mērķis bija trenēt bataljona kaujas grupas apakšvienību prasmes aizkavēšanas un aizsardzības operāciju veikšanā, paaugstinot brigādes vienību sagatavotības līmeni, kā arī pilnveidojot apakšvienību personālsastāva sadarbību un reaģēšanas spējas. Tāpat mācību laikā karavīriem un zemessargiem bija iespēja pilnveidot lēmuma pieņemšanas procesa iemaņas, trenēt iemaņas komandpunktu izvēršanā un komandvadības nodrošināšanā.

    

Zemessardzes 3. Latgales brigādes komandieris pulkvežleitnants Māris Simsons jūtas gandarīts par paveikto un sasniegtajiem rezultātiem. Katru gadu tiek uzstādīti jauni un daudz augstāki mērķi, tādā veidā mēs neapstājamies pie sasniegtā, bet paceļam latiņu vēl augstāk. Tieši tāpēc ir jāizsaka pateicība katram, kas iesaistījās lauka taktiskā vingrinājuma “Mazais Namejs 2017” organizēšanā un īstenošanā, kopā mēs esam liels spēks. Pulkvežleitnants Māris Simsons uzsver to, cik nozīmīga ir sadarbība ar Baltijas valstīm, sakot, ka ir jābūt spējīgiem nodrošināt taktiskā līmeņa vienību efektīvu sadarbību gan apgādes, gan kaujas nodrošinājuma jomā. Šāda veida mācības ir lieliska iespēja strādāt pie iepriekšminētajiem elementiem un pilnveidot tos.

Intervijā Latgales reģionālajai televīzijai līdzīgu uzskatu pauž arī Lietuvas Nacionālo brīvprātīgo spēku Vytis apgabala 5. teritoriālās vienības komandieris pulkvežleitnants Vidas Zabiela, sakot, ka šāda veida mācības ir lieliska iespēja Lietuvas karavīriem trenēties kopā ar Latvijas karavīriem. Pulkvežleitnants Vidas Zabiela atzīst, ka mācības norisinās veiksmīgi un ka karavīri kaujas laukā cits citu saprot, jo lieto tādu pašu tehniku un ieročus.

Zemessardzes 3. Latgales brigādes komandieris pulkvežleitnants Māris Simsons saka, ka sadarbība tiek attīstīta arī ar Iekšlietu ministrijas struktūrām, šajās mācībās tika iesaistīti vairāk kā 60 Valsts robežsardzes pārstāvji, gan kājnieku uzdevumu izpildē, gan izlūk informācijas nodrošināšanā, tā bija iespēja integrēt Valsts robežsardzes pārstāvjus mūsu uzdevumu izpildē. Valsts policija nodrošināja sabiedrisko kārtību un drošību uz valsts ceļiem. Liels atbalsts mācību organizēšana un īstenošanā ir arī zemes īpašnieku atsaucība un pretimnākšana, saskaņojot viņiem piederošo teritoriju izmantošanu mācību nolūkos.

Karavīru un zemessargu iemaņas un zināšanas veiksmīgi tika pielietotas lauka taktiskajā vingrinājumā “Mazais Namejs 2017”, tādējādi stiprinot aizsardzības spējas un pilnveidojot iekšējo sadarbību star Zemessardzes vienībām, kā arī sadarbību ar Nacionālo bruņoto spēku vienībām, sabiedroto spēku vienībām un Iekšlietu ministrijas struktūrvienībām.

    

No 16. līdz 27. oktobrim Zemessardzes 3. Latgales brigādē notika rezerves karavīru apmācība. Mācību “Mazais Namejs 2017” aktīvajā fāzē rezerves karavīri tika integrēti bataljona kaujas grupas štābā atbilstoši savai kompetencei un iepriekšējai dienesta pieredzei.

Alūksnes novadā vingrinājumu organizēja Zemessardzes 31. kājnieku bataljons sadarbībā ar Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljonu un Zemessardzes 25. kājnieku bataljonu, savukārt Dagdas novadā- Zemessardzes 55. kājnieku bataljons sadarbībā ar Zemessardzes 56. kājnieku bataljonu un Zemessardzes 32. kājnieku bataljonu. Zemessardzes 34. artilērijas bataljons atbalstīja abas bataljona kaujas grupas.  

        

Viesu dienas ietvaros mācības apmeklēja un ar to dalībniekiem tikās Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons, NBS Apvienotā štāba priekšnieka vietnieks atbalsta jautājumos pulkvedis Imants Ziediņš,  Zemessardzes štāba priekšnieks pulkvežleitnants Ervīns Kopeika, kā arī Lietuvas Nacionālo brīvprātīgo spēku Vytis apgabala 5. teritoriālās vienības komandieris pulkvežleitnants Vidas Zabiela un citi aicinātie viesi. Viesu dienas dalībnieki tika informēti par mācību norisi, tāpat viesiem bija iespēja vērot arī paraugdemonstrējumus.

Foto: Zemessardzes 31. kājnieku bataljona un Zemessardzes 55. kājnieku bataljona foto arhīvs

Aktuālās saites
© LR Zemessardze 2008