Aktualitātes|Dienests Zemessardzē|Par Zemessardzi|ZS vienības|Normatīvie akti|Saites|Zemessardzei 25
Resursi un rīki
Prasības uzņemšanai Zemesardzē
Jautā bruņotajiem spēkiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Flickr fotogalerija
Video galerija
Kontaktinformācija
Zemessardzes ziedojumu konts
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Nodrošinājuma pavēlniecība
Mācību vadības pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Zemessardze > Aktualitātes > Aktualitātes > Zemessardzē strukturālās pārmaiņas
Zemessardzē strukturālās pārmaiņas
Iepriekš jau vairākkārt ziņots par Zemessardzes strukturālajām pārmaiņām, ka no 2018.gada 3.janvāra Zemessardzei ir četras brigādes – katrā pieci bataljoni - un astoņas atsevišķās apakšvienības, kas pakļautas Zemessardzes komandierim - piecas jau esošas vienības (Zemessardzes štābs, Zemessardzes orķestris, Zemessardzes Kiberaizsardzības vienība, Zemessardzes veterānu apvienība un Zemessardzes Speciālo psiholoģisko operāciju (PSYOPS) atbalsta vads), kā arī trīs jaunizveidotās vienības (Zemessardzes Speciālo uzdevumu vienība, Zemessardzes zinātnes, pētniecības un inovācijas centrs un Zemessardzes mācību centrs).

Zemessardzes četru brigāžu vadības struktūra tika papildināta 2017.gada 2.novembrī, lai nodrošinātu pilnvērtīgāku Zemessardzes uzdevumu izpildi un veicinātu tās integrēšanu Nacionālo bruņoto spēku sastāvā. Zemessardzē papildus jau esošajām trīs brigādēm atjaunoja 1.Rīgas brigādi. Veica Zemessardzes bataljonu administratīvo pārdali un šobrīd katrā Zemessardzes brigādē ir pieci bataljoni.

Zemessardzes 1.Rīgas brigādes atbildībā jau nodots Zemessardzes Studentu bataljons, Zemessardzes 17. bataljons un Zemessardzes 19.bataljons. Kā arī, svinīgā ceremonijā ar bataljonu karogu pasniegšanu un iesvētīšanu, tika atjaunoti divi Zemessardzes bataljoni - Zemessardzes 13. bataljons, kas tiks izvietots Rīgā un par kura komandieri iecelts pulkvežleitnants Kaspars Mazitāns un Zemessardzes 53. bataljons, kas atradīsies Bauskā un kura komandieris ir majors Elmārs Popakuls. Šie divi Zemessardzes bataljoni ir dibināti jau Zemessardzes pirmsākumos – 1991.gada 25.septembrī. Zemessardzes 13.bataljons sākotnēji bija 13.Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Zemessardzes bataljons. 2004. gada janvārī tas tika pievienots tagadējam Zemessardzes Studentu bataljonam, tam nododot arī karogu. Savukārt Zemessardzes 53.bataljons pirmsākumos bija 53.Bauskas Zemessardzes bataljons. 2002.gada augustā tas tika pievienots pašreizējam Zemessardzes 54.bataljonam, un kopš tā laika karogs glabājās Latvijas Kara muzejā. Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes atbildībā tika nodoti Zemessardzes 25.kājnieku bataljons un Zemessardzes 31.kājnieku bataljons. 

Strukturālās izmaiņas Zemessardzē ir nepieciešamas, lai Zemessardzi maksimāli integrētu Nacionālo bruņoto spēku sastāvā un tā varētu iesaistīties Valsts aizsardzības operatīvā plāna uzdevumu izpildē atbilstoši NATO strukturālajam dalījumam. Arī turpmāk tiek plānots pilnveidot Zemessardzes struktūru, vēl vairāk palielinot tās operacionalitāti.

Zemessardzes pirmā pavēle tika izdota 1991.gada 24.augustā par zemessargu reģistrēšanu un vienību formēšanu, šodien ir jau 2018.gads un joprojām tiek izdotas arvien jaunas pavēles un rīkojumi par vienību strukturālām pārmaiņām un jaunu vienību veidošanu. Strukturālās pārmaiņas Zemessardzē ir nepārtrauktas, tomēr kā lielākās ir minamas 2000.gadu sākums, kad reorganizēja un apvienoja daudzas Zemessardzes vienības, tai skaitā arī divas Zemessardzes brigādes, mainījās nosaukumi, atbildības teritorijas, dislokācijas, specializācijas. Palielinoties darba un specializācijas apjomam, 2007.gadā izveidoja vēl vienu Zemessardzes novadu un sāka veidot arī jaunas vienības, kas, mainoties ekonomiskajai situācijai valsti, 2009.gadā tika optimizētas un samazinātas. 2016.gadā, lai aktualizētu Zemessardzes nozīmi Valsts aizsardzības sistēmā un turpinātu tās struktūras attīstību, Zemessardzes novadi tika pārstrukturēti par Zemessardzes brigādēm ar nolūku turpināt attīstību.


Aktuālās saites
© LR Zemessardze 2008