Aktualitātes|Dienests Zemessardzē|Par Zemessardzi|ZS vienības|Normatīvie akti|Saites|Zemessardzei 25
Resursi un rīki
Prasības uzņemšanai Zemesardzē
Jautā bruņotajiem spēkiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Flickr fotogalerija
Video galerija
Kontaktinformācija
Zemessardzes ziedojumu konts
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Nodrošinājuma pavēlniecība
Mācību vadības pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Zemessardze > Normatīvie akti
Normatīvie akti

LIKUMI

Latvijas Republikas Zemessardzes likums
Militārā dienesta likums
Nacionālās drošības likums
Nacionālo bruņoto spēku likums
Militārpersonu izdienas pensiju likums
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās

Grozījumi Darba likumā

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums

MINISTRU KABINETA un AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS NOTEIKUMI

Zemessardzes veterāni

Noteikumi par Zemessardzes veterāniem un to apvienībām

Uzņemšana:

Noteikumi par zemessarga uzņemšanas, zvēresta došanas, līgumu slēgšanas,sūdzību un ierosinājumu izskatīšanas kārtību Latvijas Republikas Zemessardzē;  to pielikumi 

Noteikumi par zemessargu dienesta apliecībām, kā arī to izsniegšanas, lietošanas un nodošanas kārtību

Zemessargu atalgojums, sociālās garantijas:

Kompensācijas:

Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību

Noteikumi par zemessargiem izmaksājamo dienesta uzdevumu izpildes un apmācību kompensāciju, Zemessardzes veterānu priekšnieka algu, kā arī zemessarga mantai nodarīto zaudējumu atlīdzību

Kārtība, kādā Zemessardze sedz izdevumus, kas zemessargam radušies, izmantojot sabiedrisko transportu

Veselības aprūpe:

Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību

Noteikumi par izdevumiem, kas saistīti ar karavīra vai zemessarga apbedīšanu un karavīra kapa pieminekļa uzstādīšanu, un minēto izdevumu apmēru

Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu karavīra un zemessarga veselības bojājuma vai nāves gadījumā

Kārtība, kādā veic medicīnisko pārbaudi miera un mobilizācijas gadījumā personām, kuras pretendē uz karavīru amatiem Nacionālajos bruņotajos spēkos, karavīriem, militārajiem darbiniekiem, zemessargiem, rezerves karavīriem un rezervistiem

Noteikumi par bijušajiem zemessargiem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apjomu un samaksas kārtību

Noteikumi par aktīvā dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību

Zemessargu pienākumi un uzdevumi:

Kārtība, kādā zemessargu iesaista Zemessardzes uzdevumu izpildē un apmācībā

Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā karavīri un zemessargi glabā, nēsā un lieto speciālos līdzekļus

Kārtība, kādā zemessargs kompensē militārai sagatavošanai izlietotos līdzekļus un atlīdzina aprīkojuma, ekipējuma un formas tērpa atlikušo vērtību

Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā  

Noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku karavīra un zemessarga formas tērpiem, atšķirības zīmēm, zīmotnēm, pie formas tērpa nēsājamiem apbalvojumiem un to lietošanas kārtība; 2014.gada grozījumi noteikumos ; pielikumi.

Zemessardzes ētikas kodekss.

Darba devējiem, kas nodarbina zemessargus:

Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 6.pants (18), Darba likuma 153.pants, Latvijas Republikas Zemessardzes likuma 6.panta ceturtā daļa.

Citi:

Augstskolu studentu speciālās militārās apmācības kārtība

Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuros cietuši karavīri dienesta laikā un zemessargi, pildot dienestu Zemessardzē

Ceļu satiksmes likums (23.pants (9))

Karavīru un zemessargu apbalvošanas reglaments; Grozījumi

 

Noteikumi par apgādes nosacījumiem, normām un kārtību, kādā profesionālā dienesta karavīru, rezerves karavīru un zemessargu nodrošina ar materiāltehniskajiem līdzekļiem un kādā tas atdod atpakaļ vai atlīdzina to atlikušo vērtību

Vides un dabas aizsardzības noteikumi militārajās nodarbībās un mācībās

REGLAMENTI

Militārā dienesta iekārtas reglaments 

Karavīru un zemessargu militārās disciplīnas reglaments 

JAUTĀJUMUS UN ATBILDES PAR ZEMESSARDZES LIKUMU meklējiet sadaļā "Dienests Zemessardzē"

Aktuālās saites
© LR Zemessardze 2008