Valkā notiek civilās aizsardzības komisijas mācības “Pilskalns”

20.12.2021
Militārās mācības
Informāciju sagatavoja
Zemessardzes 22.kaujas nodrošinājuma bataljons

16. decembrī norisinājās Valkas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas mācības "Pilskalns", kuras organizēja Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljons. 

Mācību “Pilskalns” mērķis ir veicināt valsts un pašvaldību institūciju gatavību militārām krīzēm un rīcībai hibrīdkara scenārijos. Šādās mācībās tiek izspēlēti scenāriji, kuros civilās aizsardzības komisijām jānovērtē un jānovērš riski, kā arī  jāizstrādā reaģēšanas pasākumu plāns, lai nodrošinātu sabiedrību ar pamatvajadzībām dažādos apdraudējuma gadījumos.

Mācībās piedalījās Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba un Aizsardzības ministrijas pārstāvji.
Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris pulkvežleitnants Dmitrijs Oreškins atzina, ka mācības “Pilskalns” ļāvušas apzināties atbildīgo institūciju sadarbības un komunikācijas ar sabiedrību nozīmi. Mācības uzlabo izpratni ne tikai par civilās aizsardzības komisijas gatavību reaģēt militāra apdraudējuma gadījumā, bet arī ļauj pilnveidot pašvaldības un iesaistīto iestāžu izpratni par viņu atbildību un nepieciešamo rīcību krīzes situācijās. 

Jau ziņots, ka Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes atbildības teritorijā kopš 2020.gada regulāri notiek Zemessardzes bataljonu un pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju mācības. Tajās gūtās atziņas liecina, ka kopējas militāro un civilo struktūru mācības ievērojami uzlabo izpratni par katras organizācijas lomu visaptverošajā valsts aizsardzībā, kurā viens no mērķiem ir sadarbības stiprināšana starp valsts institūcijām, privāto sektoru, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem.
 

civilās aizsardzības komisijas mācības "Pilskalns" Valkā