Studentu militārā apmācība

29. janvārī, Ministru kabinets apstiprināja noteikumus “Studējošo speciālās militārās apmācības kārtība”, kas dod iespēju Latvijas augstskolās studējošajiem brīvprātīgi apgūt militārās zināšanas un iemaņas. 

Kas var pieteikties?

Militāro apmācību varēs apgūt studējošie, kas jau ir Zemessardzē vai kļūs par zemessargiem pirms kursa uzsākšanas.

Kas veiks apmācību?

Apmācību īstenos Nacionālie bruņotie spēki.

Kad notiks apmācība?

Apmācība notiks no studijām brīvajā laikā, tostarp brīvdienās un vasaras brīvlaikā. 

Kā noritēs apmācība?

Militārā apmācība tiks organizēta šādos secīgos posmos:

1) kareivja pamatapmācība - ilgs līdz desmit nedēļām, un tās laikā studējošie varēs apgūt dienestam Zemessardzē vajadzīgās pamatzināšanas un iemaņas, kā arī piedalīties Zemessardzes mācībās un dienesta pienākumu izpildē.

2) jaunākā instruktora apmācība - ilgums būs 12 nedēļas, un šajā posmā būs iespēja apgūt nodaļas komandierim nepieciešamās zināšanas un prasmes, attīstīt pašiniciatīvu, līdera dotības, kā arī spēju ātri un precīzi pieņemt lēmumus. Pēc otrā apmācību posma varēs turpināt dienestu Zemessardzē kā instruktoram

3) Zemessardzes vada komandiera apmācība - notiks Nacionālajā aizsardzības akadēmijā no 2020.gada. Šī programma sniegs virsniekiem nepieciešamās zināšanas, piemēram,   personāla vadībā, plānošanā un taktikā, un to veidos astoņu nedēļu studijas klātienē, ko papildinās tālmācība. Studentiem, kuri apgūs šo apmācības posmu, tiks piešķirta leitnanta dienesta pakāpe dienestam Zemessardzē.

Lai kļūtu par virsnieku profesionālajā dienestā, būs jāapgūst tikai apmācībā neiekļautie vada komandiera kursa posmi. 

Kādas ir manas priekšrocības, ja jau dienu Zemessardzē?

Studējošie, kas kādu no apmācības posmiem jau apguvuši, dienot Zemessardzē, militāro apmācību varēs uzsākt ar nākamo posmu. Piemēram, tie studējošie, kuri Zemessardzē būs apguvuši militāro pamatapmācību, kursu varēs uzsākt ar jaunākā instruktora apmācību. 

Vai pieteikties var arī pēdējo kursu studenti?

Jā. Apmācību varēs uzsākt jebkurā kursā studējošais un turpināt, līdz apgūti visi apmācību posmi – arī pēc augstākās izglītības iegūšanas.  

Kādi ir finansiālie ieguvumi pēc visu triju posmu apmācības pabeigšanas?

Pēc Zemessardzes vada komandiera kursa sekmīgas apgūšanas, augstākās izglītības iegūšanas civilajā augstskolā un iecelšanas leitnanta amatā Zemessardzē, persona varēs saņemt kompensāciju trīs profesionālā dienesta karavīra mēnešalgu apmērā jeb aptuveni 2524 euro. 

Kā pieteikties?

Lai pieteiktos militārajai apmācībai, studējošie aicināti vērsties tuvākajā Zemessardzes bataljonā.

Uzzināt vairāk par pieteikšanos Zemessardzē var, zvanot uz Zemessardzes vienoto diennakts tālruņa numuru – 1811, rakstot uz e-pastu esizemessargs@mil.lv

Plašāka informācija par iestāšanos Zemessardzē šeit.