Rīgas 1.brigādes vizuālā identitāte

Emblēmas pamatu veido Rīgas pilsētas ģerbonis, kas uzlikts uz diviem sakrustotiem zobeniem, kuru smailes ir vērstas uz augšu. Uz augšu vērsti, sakrustoti zobeni, simbolizē gatavību kaujai. Rīgas pilsētas ģerboņa krāsas ir atbilstošas Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.181, par Rīgas pilsētas simboliku. Rīgas simbolu lietošana ir saskaņota ar Rīgas domes Simbolikas komisiju.

Karogs

1.Rīgas brigādes karogs

Karoga izmēri 120 x 180 cm. Karoga labā puse ir pašūta no baltas krāsas zīda tafta auduma. Kreisā—no zaļas krāsas zīda tafta auduma. Karogu papildina apmalojums ar brūnas krāsas bārkstīm.

Karoga labā puse: uz balta fona karoga augšējā vidusdaļā izvietots Rīgas pilsētas ģerbonis ar tā turētājiem—lauvām. Karoga vidū ar zaļu diegu izšūts uzraksts „LATVIJAS REPUBLIKAS” zemāk „ZEMESSARDZES”, bet zem tā izvietots uzraksts „1. BRIGĀDE”, kura burti izšūti ar zaļu diegu un apšūti ar zelta diegu.

Karoga kreisā puse: uz zaļa fona karoga vidusdaļā izvietota Zemessardzes emblēma. Emblēmas augšdaļā puslokā ap emblēmu izkārtots sudraba diegiem šūts uzraksts (devīze) „CELSIES AR TEVI”, bet apakšdaļā zem emblēmas puslokā izkārtots uzraksta (devīzes) turpinājums „TĒVZEME VISA”. Abu šo uzrakstu sudrabotie burti ir apšūti ar salātu zaļas krāsas diegu. Emblēmas zvaigznes apakšas stara kreisajā pusē ir skaitļi „19”, bet labajā pusē „92”. Skaitļi izšūti ar salātu zaļas krāsas diegu.

Uzšuve

 

 1.Rīgas brigādes formas tērpa piedurknes uzšuve (krāsaina/ aizsargkrāsas)

Izmēri ir 7 x 9 cm platākajās daļās. Forma, elementu izvietojums identisks un atbilst Rīgas pilsētas ģerboņa aprakstam. Pelēkā fona krāsa ir pastiprināta ar sudrabotiem spīdīgiem diegiem. Dzeltenie kronis, krusts un lauva ir akcentēti ar zeltītiem diegiem. Lauka formas variantā pelēkā fona krāsa ir aizstāta smilšu krāsas audumu. Dzeltenie kronis, krusts un lauva, kā arī uzšuves apmalīte ir  izšūta ar haki krāsas diegiem. Atslēgas, pils logi un mūrējuma vietas izšūtas ar tumši brūniem diegiem, pils pamata fons—gaiši brūns.

Krūžu zīme

 1.Rīgas brigādes krūšu zīme

Krūšu nozīmes pamatni veido ovālas formas ozollapu vainags no cēlmetāla, kurā ietverti divi sakrustoti zobeni, kurus savukārt sedz Rīgas pilsētas ģerbonis, kurš izrotāts ar krāsainu emalju, augšējā šaurākajā Krūšu nozīmes stūrī ozollapu vainags atduras pret Zemessardzes „Saulīti”, kuras rotājošās emaljas krāsas ir sarkanā un baltā. Nozīmes labo ozollapu vainaga vijumu vidusdaļā sedz uzraksts „LR” (Latvijas Republika), kurš rotāts ar baltu emalju, bet kreiso vainaga vijumu vidusdaļā sedz uzraksts „ZS” (Zemessardze), kurša arī ir rotāts ar baltu emalju. Krūšu nozīmes ovālā apakšējā šaurākajā daļā, ozollapu vainagu sedz uzraksts „1. BRIGĀDE”. Krūšu zīmes ir numurētas.

 

1. Rīgas brigādes piemiņas monēta

1.Rīgas piemiņas monēta

Monētas centrā novietota 1. Rīgas brigādes emblēma, kas ir krāsains Rīgas pilsētas ģerbonis, kas novietots uz diviem, uz augšu sakrustotiem zobeniem, kas simbolizē piederību Rīgai un uzvarai, gatavību cīnīties par to un aizsargāt to. Monētas reversa centrā ir Vecrīgas siluets, kas simbolizē 1. Rīgas brigādes sirdi un ģeogrāfisko piederību. Siluets ir ņemts no 2006. gada NATO samita logo, kas notika Rīgā, tādējādi simbolizējot saikni ar NATO. Zem Vecrīgas silueta ir 1. Rīgas brigādes dibināšanas datums (1992. gada 30.septembris), kas pierakstīts Pirmās Latvijas brīvvalsts laika stilā. Aplocē ar drukātiem burtiem ierakstīta 1. Rīgas Brigādes devīze – Celsies ar tevi tēvzeme visa (Māras Zālītes vārdi no libreta Lāčplēsis, kas bija Latvijas atmodas stūrakmens 1980to gadu beigās). Aploces kreisajā pusē ir septiņas Rīgas lībiešu zvejas tīklu īpašuma zīmes no 13. gadsimta, labajā pusē – septiņas Rīgas lībiešu bišu koku īpašuma zīmes, kas simbolizē 1. Rīgas brigādes saikni un piederību Rīgai jau no 13.gadsimta.