ZEMESSARDZES VETERĀNU APVIENĪBA

Zemessardzes Veterānu apvienības logo

Devīze: ,,No pagātnes

caur šodienu uz rītdienu

Tēvuzemi nosargāt

Sazinies ar mums

ESI SAVAS ZEMES SARGS – STĀJIES ZEMESSARDZĒ!

RAKSTI UZ ESIZEMESSARGS@MIL.LV VAI ZVANI 1811

Zemessardzes Veterānu apvienības ziņas

Par Zemessardzes Veterānu apvienību

Zemessardzes likuma 43.pants. Zemessardzes veterāna statuss.

(1) Bijušais zemessargs un no profesionālā dienesta atvaļināts karavīrs, kurš sasniedzis 55 gadu vecumu vai atzīts par nederīgu dienestam fiziskās sagatavotības vai veselības stāvokļa dēļ, bet vēlas uzturēt saikni ar Zemessardzi, aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā iegūst Zemessardzes veterāna statusu.

(2) Par Zemessardzes veterānu nevar būt persona, kura saskaņā ar šā likuma 14. panta ceturtajā daļā minētajiem apstākļiem nevar dienēt Zemessardzē.

Ar 2011.gada 23.novembra Zemessardzes komandiera pavēli Nr.608 ir apstiprināta Zemessardzes veterānu apvienības padome, kuru pārstāvniecība tika deleģēta no visiem Zemessardzes novadiem, kopējais padomes dalībnieku skaits 20 Zemessardzes veterāni . ZS veterānu padome ir konsultatīva institūcija, kurai ir uzdevumi:

  • sniegt priekšlikumus ZS komandierim par ZS attīstību un apmācību procesu Zemessardzē;
  • koordinēt ZS veterānu apvienības darbību;
  • sagatavot un iesniegt apstiprināšanai ZS komandierim ZS veterānu apvienības ikgadējo pasākumu plānu;
  • Zemessardzes veterānu padomei ir tiesības izskatīt un iesniegt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem savas kompetences ietvaros.

Zemessardzes Veterānu apvienības uzdevumi

(1) Zemessardzes veterānu uzdevums ir nodot tālāk savas zināšanas un pieredzi, lai uzturētu augstu morāli un patriotisku garu Zemessardzē, atbalstītu Jaunsardzes kustību un saglabātu vēsturiskās tradīcijas, sniegt atbalstu zemessargu apmācībā un piedalīties Zemessardzes vienību sporta un kultūras pasākumu organizēšanā.

(2) Kara laikā Zemessardzes komandierim ir tiesības iesaistīt veterānus Zemessardzes uzdevumu veikšanā.

(3) Papildus šajā pantā noteiktajiem uzdevumiem pēc Zemessardzes veterāna iniciatīvas attiecīgās vienības komandieris var viņu iesaistīt arī citu uzdevumu veikšanā.

(4) Zemessardzes veterānu apvienību darbības principus un kārtību, kādā Zemessardzes veterānus iesaista uzdevumu veikšanā, nosaka aizsardzības ministrs.

Zemessardzes veterānu apvienības struktūra

ZS Veterānu apvienības struktūra

 

Simbolika

ZS Veterānu piedurknes uzšuve
Zemessardzes veterānu formas tērpa piedurknes uzšuve 

ZS veterānu  formas tērpa (lauku, ikdienas) piedurknes uzšuve apstiprināta ar AM simbolikas, atribūtikas un heraldikas komisijas 2012.g.09.janvāra sēdes protokolu Nr.162.

Zemessardzes Veterānu "Goda zīme"
Zemessardzes Veterānu "Goda zīme"

ZS veterānu ,,Goda zīme” apstiprināta ar AM simbolikas, atribūtikas un heraldikas komisijas 2012.29.08. sēdes protokolu Nr.167,2013.14.03. Zemessardzes veterānu  padomes sēdes protokolu Nr.1 un 2013.29.04. ZS kom.pav  Nr.243 ,,Par ZS veterānu Goda zīmes nolikuma apstiprināšanu’’