28.-30.maijā Latvijā norisināsies Skandināvijas un Baltijas valstu konference SCANBAL 2019.

05/28/2019 - 00:00
Pasākumi
Information prepared by
Zemessardze

Pirms vairākiem gadiem Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas komandieri ir uzsākuši kopīgu ikgadējo SCANBAL konferenci, lai apmainītos ar pieredzi un informāciju par Zemessardzes (Home Guard) attīstību sevis pārstāvētajās valstīs. Tā kā šī projekta ietvaros sadarbojas Skandināvijas un Baltijas valstis, tad nosaukums tika izveidots, apvienojot vārdus Skandināvija (SCAN) un Baltija (BAL), izveidojot “SCANBAL”. Konferences pirmsākumi meklējami Skandināvijas un Baltijas valstu militarizēto brīvprātīgo organizāciju vadītāju un komandieru savstarpējas komunikācijas rezultātā, kad tika nolemts ik gadu organizēt attiecīgas konferences katru gadu vienā no dalībvalstīm. Šogad SCANBAL konferenci rīko Latvijā Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Ainārs Ozoliņš.

Dalībnieku organizācijām ir ļoti līdzīgi uzdevumi un gandrīz līdzīgi izaicinājumi, kaut gan organizatoriski sistēmas ir dažādas. Tas dod izpratni un iespēju apmainīties ar aktuālās problemātikas iespējamajiem risinājumiem dalībvalstu pārstāvjiem.

SCANBAL konferences mērķis ir iepazīties ar dalībvalstu militarizēto brīvprātīgo organizāciju struktūru, tās galvenajiem uzdevumiem un darbības virzieniem un to attīstību nākotnē. Konferencē Zemessardze dalīsies pieredzē par uzdevumu izpildi, kā arī iepazīstinās ar tās aktualitātēm, kā arī konferences dalībniekiem būs iespēja pārrunāt iespējamos Zemessardzes sadarbības virzienus.

SCANBAL

 

Pēdējās konferences tika rīkotas:

 

2016.gadā Igaunijā, ko organizēja Estonian Defense League komandieris ģenerālmajors Meelis Kiil;

2017.gadā Zviedrijā, vadīja Hemvärnet komandieris, ģenerālmajors Roland Ekenberg;

2018.gadā Somijā vadīja CEO of the National Defence Training Association of Finland (MPK), brigādes ģenerālis Pertti Laatikainen