Mārupes novadā notiek Rīgas zemessargu pamatapmācības nometne

Militārās mācības
Information prepared by
Zemessardze

No 1. līdz 16. jūnijam, Mārupes novada “Ceros”, norisinās Zemessardzes 1.Rīgas brigādes militārās pamatapmācības 1.līmeņa kurss, kas tiek organizēts lauka nometnes formātā.

Nometnes laikā jaunie zemessargi apgūs nepieciešamās iemaņas turpmākajam dienestam Zemessardzē – darbības ar ieroci un kaujas šaušanu, militāro topogrāfiju un orientēšanos apvidū, paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanu, izdzīvošanu un taktiku kaujas laukā, kā arī uzlabos fizisko sagatavotību.

Pamatapmācības nometne tiek organizēta pēc identiskas programmas, kādu realizē Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīru apmācībai Kājnieku skolā Alūksnē.

Pēc sekmīgi pabeigta kursa zemessargiem būs iespēja dienēt savai dzīves vietai tuvākajā bataljonā, un viņi tiks nosūtīti uz karjeras, ieroču sistēmu, tehnikas, medicīnas un citiem kursiem pēc izvēles. Dienesta laikā zemessargi regulāri pilnveidos savas militārās iemaņas un piedalīsies militārajās mācībās lielākas vienības sastāvā.

Šogad 1.Rīgas brigāde organizēs vēl trīs nometnes jauno zemessargu apmācībai un aicina Latvijas Republikas pilsoņus pieteikties, lai apgūtu militārās pamatiemaņas savai dzīvesvietai tuvākajā vienībā.

Zemessardzes 1. Rīgas brigāde nodrošina Valsts sauszemes teritorijas aizsardzību, atbalstot Nacionālos bruņotos spēkus. Uzdevums tiek realizēts iesaistot Latvijas pilsoņus valsts aizsardzības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, sadarbojoties ar citām institūcijām, kā arī, nodrošinot nacionālajai drošībai svarīgu valsts objektu aizsardzību.

Viens no būtiskākajiem  Zemessardzes 1. Rīgas brigādes štāba uzdevumiem ir kopīgu apmācību rīkošana, vadīšana un kontrolēšana bataljoniem, kā arī organizēt to dalību dažādās aizsardzības nozares mācībās.

Zemessardzes 1. Rīgas brigādes atbildībā ir Zemessardzes 13. kājnieku bataljons, Zemessardzes 17. kaujas atbalsta bataljons, Zemessardzes 19. kaujas nodrošinājuma bataljons, Zemessardzes 53. kājnieku bataljons, Zemessardzes Studentu bataljons, kā arī Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem rota.

Zemessardzes 1. Rīgas brigāde tika izveidota 2018. gada 3. janvārī.

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardze dod iespēju pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Zemessardze ir izaicinājums ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, organizēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Zemessardzē var iestāties  Latvijas Republikas pilsoņi, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, bet nav vecāki par 55 gadiem. Informācija par iespēju iestāties Zemessardzē ir atrodama Zemessardzes mājas lapas www.zs.mil.lv sadaļā - Prasības uzņemšanai.

 

Informāciju sagatavojusi:

Daira Pugače

Zemessardzes 1.Rīgas brigādes

G-3/5 pārvaldes mācību daļas

Vecākā apmācību speciāliste

Tālrunis: 26454506

E-pasts: daira.pugace@mil.lv