Mācībās “Neptūns” Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde attīsta sadarbību ar civilajiem partneriem

06/14/2021
Militārās mācības
Information prepared by
Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde

Militāro mācību “Namejs 2021” cikla ietvaros 10.jūnijā Skultes ostā norisinājās Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes štāba organizētās mācības “Neptūns”, kuru mērķis ir veicināt civilo institūciju izpratni un kompetenci, darbojoties hibrīda vai konvencionāla apdraudējuma ietvaros.

Mācībās piedalījās Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes un 27.kājnieku bataljona štāba personāls, Skultes ostas pārvaldes, Saulkrastu novada pašvaldības, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības pārstāvji.

Galda mācībās tika izspēlētas situācijas, kad pastāv daudz ierobežojumu, paaugstināti apdraudējuma riski un ir mainīga situācija.

Mācības tās dalībniekiem deva iespēju apzināties atbildīgo institūciju sadarbības, koordinācijas un laicīgas plānošanas nozīmi, tādējādi veicinot visaptverošās valsts aizsardzības koncepcijas īstenošanu.

Militāro mācību Neptūns laikā dalībnieki aplūko karti

Jau ziņots, ka 2019. gada 8. janvārī Ministru kabinets atbalstīja Aizsardzības ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā, kuras mērķis ir padziļināt visu valsts institūciju sadarbību, nodrošināt efektīvu publiskās un privātās partnerības mehānismu izstrādi, paaugstināt sabiedrības izpratni par iespējām aizsargāt sevi, savu ģimeni un Latvijas valsti, kā arī izstrādāt sabiedrības pašorganizēšanas instrumentus krīzes gadījumiem.

Visaptverošā valsts aizsardzība paredz stiprināt aizsardzības spējas sasaistē ar valsts un sabiedrības gatavību organizēties un pārvarēt krīzes, tādējādi viens no visaptverošās valsts aizsardzības mērķiem ir sadarbības stiprināšana starp valsts institūcijām, privāto sektoru, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem.

2020.gada 26. augustā Ministru kabinets apstiprināja Valsts civilās aizsardzības plānu, kas cita starpā paredz noteikt civilās aizsardzības sistēmas darbību gadījumos, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš. Tā kā civilās aizsardzība sistēma ir visaptverošās valsts aizsardzības koncepcijas sastāvdaļa, lai to sekmīgi ieviestu, ir nepieciešama valsts pārvaldes iestāžu sadarbība vienotas izpratnes veidošanai. Tāpēc aizsardzības nozares un civilo institūciju kopēju mācību rīkošana ir būtisks solis Valsts civilās aizsardzības plāna ieviešanā.

 

Informāciju sagatavoja

Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes

Informācijas daļa

Tālr.nr.27327669

Facebook/Vidzemes brigādes zemessargi