Patriotu nedēļā Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljons piemin varoņus

11/15/2021 - 14:41
Pasākumi
Information prepared by
Zemessardzes 3.Latgales brigādes Informācijas operāciju daļa

Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona karavīri un zemessargi Patriotu nedēļā godināja Brīvības cīņās kritušos varoņus, apmeklējot kapsētas, rīkoja Lūznavas muižas parka sakopšanas talku un svinīgā izvadē Lāčplēša dienā saņēma apbalvojumus.

Lāčplēša diena Lūznavā

11. novembris – diena, kurā svinam Latvijas armijas lielākās militārās uzvaras dienu un pieminam kareivjus, kuri Latvijas Brīvības cīņās nosargāja jauno Latvijas valsti. Tā ir zīmīga diena visai Latvijas tautai, sarkanbaltsarkanie karoti plīvo pie mājām un ēkām.

Šajā svētku dienā arī Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljonā, jau ierasti, mastā svinīgi tika celts karogs. Svinīgās izvades laikā bataljona karavīri un zemessargi vienojās kopīgā Latvijas himnas dziedāšanā.

Uzrunājot svinību dalībniekus, bataljona komandieris pulkvežleitnants Oskars Omuļs mudināja neaizmirst: “Latvijas stāsts varēja turpināties, pateicoties pašaizliedzīgiem un drosmīgiem 11. novembra un Brīvības cīņu varoņiem. Viņi māca mums šodien rakstīt Latvijas vēsturi, paturot prātā un sirdī to apņemšanos, kuru esam apliecinājuši zvēresta dienā – būt gataviem celties un krist par Latviju!”

Īpašais bataljona kopā būšanas mirklis iesākās ar svētbrīdi un zīmīgiem lasījumiem no Svētajiem Rakstiem.ZS 36 KAB

Izvades laikā tika pasniegti apbalvojumi un kārtējās dienesta pakāpes. Īpaši saviļņojošs moments bija tiem karavīriem, kuri saņēma Nacionālo bruņoto spēku komandiera ģenerālleitnanta Leonīda Kalniņa Goda rakstus par izrādīto pašaizliedzīgo rīcību dienesta pienākumu izpildē.

Piemiņas brīži kapsētās

Bataljona vadība svētku reizē atgādināja, ka Latvijas valsts mums netika uzdāvināta, bet gan, ka “tā tika izcīnīta, izsāpēta, izraudāta un no Dieva izlūgta, tā mums ir dota un uzticēta, tāpēc nekad nevajag aizmirst savu vēsturi un senčus”. Tieši šī iemesla dēļ karavīri un zemessargi 11. novembrī apmeklēja kritušo karavīru apbedījumu un piemiņas atceres vietas Rēzeknes valstspilsētā un novadā, Daugavpilī un Augšdaugavas novadā, arī Krāslavas, Ludzas un Balvu novadā. Godinot un pieminot kritušos karavīrus, arī atceroties mūsdienu militārās vēstures veidotājus (brigādes ģenerālis Valdis Matīss, pulkvedis Aivars Mežors, pulkvedis Jānis Žagata), tika noliktas svecītes un ar klusuma brīdi godināti mūsu vēsturiskie priekšgājēji.

zs 36 KAB

Bataljona kapelāns virsleitnants Haralds Broks uzskata: “Piemiņas vietu apmeklējums pāršķir dažas lapaspuses no vēstures, kuras jo skaidrāk salasāmas tajās ierodoties, un atdodot godu tiem, kuri tālākā vai tuvākā pagātnē ir devuši savu ieguldījumu mūsu valstiskuma un brīvības sargāšanā.”

Labie darbi

Sagaidot Latvijas svētkus, bataljona personāls piedalījās Lūznavas muižas parka teritorijas sakopšanas darbos – tika sagrābtas un no teritorijas izvestas lapas, bet no dīķa tika izvilkts koks, kurš sāka pūt un bojāja vēsturiski ainavisko skatu.

ZS 36 kab

Šādi labie darbi, sniedzot atbalstu saviem līdzcilvēkiem un darbojoties sabiedrības interesēs, rada ne vien gandarījuma un labi padarīta darba sajūtu, bet atgādina –  arī mēs esam savas vēstures lappušu rakstītāji.

Visi Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona pasākumi notika, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.

Informāciju un fotogrāfijas sniedz ZS 36. kaujas atbalsta bataljona Civilās sadarbības nodaļas speciāliste kaprāle Gunta Zīmele.

Publicēšanai sagatavoja Zemessardzes 3.Latgales brigādes Informācijas operāciju daļa