Notikušas Zemessardzes Vidzemes 2. Vidzemes brigādes un VAS “Latvijas dzelzceļš” mācības “Šķērslis”

09/09/2022 - 15:23
Militārās mācības
Information prepared by
Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes Informācijas daļa

VIDZEME SKERSLISNacionālo bruņoto spēku militāro mācību “Namejs 2022” rudens posma ietvaros Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes štābs organizēja mācības “Šķērslis”, kurās tika trenēta brigādes un VAS “Latvijas dzelzceļš” sadarbība.

Šāda veida vingrinājums Zemessardzē norisinājās pirmo reizi. Tajā 2. Vidzemes brigādes štāba personāls un VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvji galda mācību formā vingrināja savstarpēju informācijas apmaiņu un aktivitāšu realizāciju pretmobilitātes pasākumu nodrošināšanā. 

Kā atzina 2. Vidzemes brigādes komandieris pulkvedis Gunārs Kauliņš, mācības “Šķērslis” ir plānots kā tradicionāls pasākums, kurā attīstīt arvien jaunas sadarbības iespējas un praktiski veikt speciālistu apmācību.

Tādi atsevišķi vingrinājumi mācību cikla “Namejs” ietvaros sniedz iespēju trenēt un pilnveidot sadarbību ar civilajām institūcijām, veicinot iesaistīto pušu izpratni par veicamajiem uzdevumiem militāra apdraudējuma gadījumā. Cieši sadarbojoties militārajām vienībām un visam civilajam sektoram un sniedzot dažāda veida atbalstu, tiek stiprināta visaptveroša valsts aizsardzības sistēma Latvijā. 

Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde regulāri organizē kopējas mācības ar valsts un pašvaldību institīciju iesaisti. Tā 2020. gadā 2. Vidzemes brigāde uzsāka kopējas mācības ar pašvaldību civilās aizsardzības komisijām “Pilskalns”, kas nu jau kļuvušas par tradicionālām un notiek visā Latvijā. Tāpat 2. Vidzemes brigāde kopš 2020. gada organizē mācības “Ausma”, kurās tiek trenēta brigādes Medicīnas rotas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sadarbība cietušo transportēšanai uz civilajām medicīnas iestādēm. 2021. gadā 2. Vidzemes brigāde organizēja arī galda mācības “Neptūns”, kurās tika izspēlēta iespējamā cietušo karavīru un civiliedzīvotāju evakuācija no Skultes ostas. Savukārt mācības “Mūris”, kas nu jau kļuvušas par ikgadēju tradīciju, nostiprina savstapējo sadarbību ar Valsts robežsardzi robežapsardzības uzdevumu veikšanā. 

Minētās mācības organizētas visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas attīstības ietvaros. Tās mērķis ir veicināt visas sabiedrības atbildīgu attieksmi pret valsti un tās drošību, padziļinot valsts institūciju savstarpējo sadarbību, ieviešot efektīvus publiskās un privātās partnerības mehānismus un sabiedrības pašorganizēšanās instrumentus krīzes gadījumiem. Visaptverošās valsts aizsardzības sistēmā katrai – gan valstiskai, gan nevalstiskai organizācijai, kā arī privātajam sektoram un iedzīvotājiem ir skaidri definēta loma krīzes situācijā, tostarp potenciālu militāro draudu jeb kara gadījumā.