Zemessardzes Kiberaizsardzības vienība apmācījusi jaunos zemessargus

09/19/2022 - 15:10
Militārās mācības
Information prepared by
Zemessardzes Kiberaizsardzības vienība

Šā gada augustā norisinājās pirmā militārās pamatapmācības nometne Kiberaizsardzības vienības zemessargiem, kuru organizēja pati vienība. Līdz šim Kiberaizsardzības vienības zemessargi pievienojās citu Zemessardzes vienību pamatpapmācības nodarbībām, vai arī uz vienību pārnāca no citām Zemessardzes vienībām, kur militārā pamatapmācība jau bija apgūta. Kiberaizsardzības vienība ir sasniegusi pietiekošu instruktoru kapacitāti, lai patstāvīgi varētu organizēt savu apmācību programmu strauji pieaugošajam vienības zemessargu pulkam.

Papildu pamatapmācības nometnei, kura šajā gadā tika organizēta kā 5 dienu intensīvs apmācību kurss poligonā, Kiberaizsardzības vienības zemessargi pilnveido un praktiski trenē savas militārās iemaņas no pamatdarba brīvajā laikā – nedēļu nogalēs vai darba dienās. Noslēdzot militāro pamatapmācības procesu, jaunajiem zemessargiem sāksies mācības kibertelpas aizsardzības spēju trenēšanai un attīstīšanai.

Kiberaizsardzības vienības mācību plāns pielāgots speciālistu vajadzībām, lai zemessargiem, kuru galvenais ierocis dienesta laikā būs dators, sniegtu nepieciešamās militārās un taktiskās pamatzināšanas – pirms nometnes bija nepieciešams apgūt likumus, reglamentus un normatīvos aktus, ierindas mācību, ieroču mācību, radiosakarus, orientēšanos un iemācīties strādāt ar karti, nokārtot šaušanas kvalifikācijas pārbaudījumu, kā arī iziet pirmās palīdzības kursu, lai nometnes laikā visas iegūtās zināšanas varētu pielietot praktiski, mācību uzdevumu izpildē. Nometnes laikā jaunie zemessargi, sadarbojoties komandā, ar visiem uzstādītajiem uzdevumiem tika galā.

Zemessardzes Kiberaizsardzības vienības nometne

Nometnē tika papildinātas teorētiskās zināšanas un visas iepriekš gūtās zināšanas pārbaudītas un pielietotas praksē. Īpašs uzsvars apmācībā tiek likts uz padziļinātu izpratni par taktiku un paņēmienu pielietošanu, lai kursanti uzdevumus nepildītu formāli un tehniski, bet ar izpratni. Sagatavošanās laikā un nometnē kopumā tika aptvertas visas nepieciešamās militārās pamatapmācības tēmas (nometnes iekārtošana, telts un individuālā patvēruma ierīkošana, maskēšanās pamatprincipi, personīgā higiēna un inventāra kopšana lauka apstākļos, individuālā ekipējuma sagatavošana un efektīva lietošana, pirmās palīdzības sniegšana, nodaļas formācijas un pārvietošanās apvidū un roku signāli, riņķveida aizsardzība, radiostacijas lietošanas pamatiemaņas, nakts orientēšanās un darbs ar karti, patruļas pārvietošanās maršruta plānošana, patruļa, reakcija uz uguni, “uguns un kustība” principi, slēpņa izveides un darbības principi, ieroču un ekipējuma apkope).

Noslēguma pārbaudījumā tika dota pavēle doties patruļā, ievērot visus taktiskās pārvietošanās apvidū noteikumus, ieņemt patruļbāzi, doties ienaidnieka pozīciju izlūkošanā un iegūt stratēģiski svarīgu informāciju. Viss scenārijs tika izspēlēts ar maksimālu atbildību un ieinteresētību. Tā kā kibertelpas zemessargiem, potenciāli veicot savus pienākumus apdraudējuma gadījumā, būs jāsniedz atbalsts ne tikai civilajiem, bet, iespējams, arī citām militārajām struktūrām, ir būtiski, lai paši zemessargi saprot, kas notiek kaujas laukā un ierakumos, jo tikai apmācīts zemessargs ir labāk apbruņots un spēj sniegt efektīvāku atbalstu un ierosinājumus apdraudējumu novēršanai.

Zemessardzes Kiberaizsardzības vienības nometne

“Kopumā nometne vērtējama kā izdevusies. Ir iegūta pieredze, augsne turpmākām mācībām. Izdevās gan sniegt kursantiem teorētiskās zināšanas par daudziem militāri taktiskajiem aspektiem, gan pārbaudīt, kā kursanti zināšanas pielieto praksē. Lai arī jau iepriekš bija zināms, ka nometnē ir izaicinājums no pieejamā laika perspektīvas, lai varētu iedot lielu apjomu informācijas un vēl jo būtiskāk - to kārtīgi atstrādāt, taču nometnes pamatmērķis - sniegt kursantiem ieskatu militārajās iemaņās, ir sasniegts. Uzdevums kopumā tika realizēts atbilstoši apmācību līmenim un kursanti spēja to realizēt pienācīgā kvalitātē. Vienības dalībnieki parādīja sevi kā motivētus un ieinteresētus un paši izrādīja interesi pirms nometnes apgūt teorētiskos pamatus visām apmācību tēmām, lai nometnē varētu izspēlēt militāro mācību uzdevumus,” atzīst Zemessardzes Kiberaizsardzības vienības komandieris majors Ronalds Mandelis.

Nometne Kiberaizsardzības vienības jaunajiem zemessargiem kalpojusi kā lielisks saliedēšanas pasākums. Ir jūtams vienības kolektīvais gars, zemessargi iepazinuši viens otru gan paaugstinātas spriedzes apstākļos, gan jautrības brīžos. Saliedēts kolektīvs, kur katrs zina sava kolēģa stiprās un vājās puses, būs ļoti būtisks arī turpmāk dažādu kiberuzdevumu pildīšanai, kur savstarpējs atbalsts un komandas darbs ir īpaši būtisks krīzes brīžos. Sarežģītu un nestandarta kiberuzbrukumu gadījumā var izrādīties, ka pat ne katra indivīda zināšanas, ir būtiskākais, bet komandas darbs un spēja cīnīties līdz galam un nepadoties, arī galēja noguruma un stresa apstākļos, turpinot meklēt risinājumus.

Zemessargu kandidātu piemērotība dienestam Kiberaizsardzības vienībā tiek pārbaudīta jau sākotnējā intervijā un zināšanu un spēju testā, kur pēc īpašas testēšanas sistēmas tiek atlasīti vispiemērotākie cilvēki, vēršot uzmanību tieši uz to, kā cilvēks rīkojas nestandarta situācijās, kā meklē informāciju, kā sadarbojas ar citiem, jo ļoti svarīgs ir arī darbs komandā. Nometne pierādīja, ka vienībā izveidotā personāla atlases sistēma savu mērķi ir sasniegusi - jau šobrīd ir atlasīta gudru, radošu un motivētu cilvēku komanda, kuri nometnes apstākļos spēja sastrādāties jebkurā nodaļu sastāvā kādā tie tika noformēti. Apmācību laikā nodaļu sastāvi tika mainīti teju katram uzdevumam, lai vēl vairāk radītu apstākļus ātrai sadarbības un savstarpējās komunikācijas formu atrašanai, kopējo nodaļas uzdevuma mērķu sasniegšanai.

Nākotnes izaicinājumu kontekstā, būtiskas ir Kiberaizsardzības vienības zemessargu spējas domāt militāri taktiskās kategorijās un ievērot disciplīnu, bet nezaudēt personīgo iniciatīvu un nestandarta pieeju uzdevumu risināšanā.

Zemessardzes Kiberaizsardzības vienības nometne

Kiberdrošība ir horizontāla dimensija, kas aptver visas nozares. Militārajās teorijās kibertelpa tiek apzīmēta kā piektā kaujas telpa blakus ūdenim, gaisam, zemei un kosmosam. Mūsdienās šī telpa ietekmē katru no mums individuāli, gan arī kā sabiedrību kopumā, jo ikdienā mēs izmantojam gan modernus komunikācijas līdzekļus – viedtelefonus, datorus, viedierīces, gan arī saņemam informāciju no dažādiem avotiem internetā, kas vienlaicīgi ir gan labi, gan arī slikti, jo pateicoties iekārtu un indivīdu pieejamībai, mēs esam pakļauti dažādiem drošības riskiem ne tikai virtuālajā, bet arī fiziskajā pasaulē un ļaundari, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas var "apgūt" mūsu paradumus, kas ļauj viņiem vēlāk ietekmēt sabiedrības procesus un pat konkrēta indivīda lēmumus par atsevišķām tēmām. Pareizai un savlaicīgai savu reālo iespēju novērtēšanai (no tehniskām līdz organizatoriskām) var būt izšķiroša priekšrocība, lai novērstu vai samazinātu kiberuzbrukumu kaitīgās sekas mūsu informācijas sistēmām, kritiskajai infrastruktūrai (no lidostām un citām ar transportu saistītām infrastruktūrām līdz sabiedrībai kritiskām elektroenerģijas, siltuma un ūdens apgādes sistēmām), vai valstij / sabiedrībai būtiskām funkcijām.

Valstij iespējamo kiberdraudu un uzbrukumu saraksts ir garš: kiberhibrīdie draudi Eiropai, kiberhibrīdie draudi Latvijai, kibernoziedznieku bandas, atsevišķi kibernoziegumu gadījumi vai Kiberterorisms.

Diemžēl jāatzīmē, ka arī miera laikos, arvien vairāk draudu nāk no tiem, kuri izmanto kibertelpu zagšanai, kuri cenšas kompromitēt vai iznīcināt personisko informāciju. Tādēļ Kiberaizsardzības vienība turpina trenēties, sadarboties ar CERT un MILCERT, kā arī sekot līdzi aktuālākajam kibertelpā Latvijā un pasaulē, lai varētu sniegt atbalstu, kad tas būs nepieciešams.

Zemessardzes Kiberaizsardzības vienības nometne

Veicot nometnes dalībnieku aptauju, tika secināts, ka Kiberaizsardzības vienības zemessargi ir ieinteresēti maksimāli padziļināti izprast militārās taktikas un dotos uzdevumus, lai darbotos iespējami efektīvi. Nometnes gaitā tika saņemti vairāki ierosinājumi – pirms nākošās nometnes iepazīties ar teoriju, lai nometnē var vairāk laika veltīt praktiskajiem manevriem. Lielākajai dalībnieku daļai patika maskēšanās pamatprincipu apmācību bloks, kā arī orientēšanās apvidū un radio sakaru pielietošana uzdevumu izpildē. Ņemot vērā vienības specifiku, nakts orientēšanās uzdevums bija ne tikai atrast kontrolpunktus, bet arī atšifrēt tajos atrasto ziņojumu, ar ko arī visas nodaļas tika veiksmīgi galā. Zemessargi vislielāko interesi izteica turpmāk padziļināti apgūt kaujas šaušanu ar dažādiem ieročiem, “uguns un kustība” taktiku, nodaļu formācijas un pārvietošanos apvidū, kā arī apgūt jaunāko tehnoloģiju pielietošanu militārās operācijās.

Zemessardzes Kiberaizsardzības vienība Nacionālo bruņoto spēku (NBS) struktūrā izveidota 2013.gadā, lai krīzes situācijā sniegt atbalstu kibertelpas draudu novēršanā un pārvarēšanā. Vienība apvieno privātā sektora ekspertus, kuri brīvajā laikā ir ieinteresēti veidot regulāru sadarbību informācijas tehnoloģiju (IT) drošības jautājumos, pilnveidot zināšanas, piedalīties un organizēt nacionālā un starptautiskā līmeņa kiberuzbrukumu novēršanas mācībās (piemēram, “Locked Shields”,“Crossed Swords”), kas kopumā veicina civilmilitāro sadarbību kiberaizsardzības jautājumos un T ekspertu un sabiedrības izpratni un zināšanas par kiberapdraudējumiem. Kibersardzei ir potenciāls sniegt proaktīvu ieguldījumu – prognozēt potenciālos draudus, ņemot vērā savā ikdienas darbā konstatēto, intensīvā pieredzes un zināšanu apmaiņā secināto.

Kā pieteikties?

Pieteikties Kiberaizsardzības vienībā var, nosūtot CV un motivācijas vēstuli uz kibersargs@mil.lv

Papildu informācija tīmeklī par Zemessardzes Kiberaizsardzības vienību.

Ar vispārējām prasībām uzņemšanai Zemessardzē varat iepazīties šeit.
 

Kā viens no priekšnosacījumiem dalībai Kiberaizsardzības vienībā ir speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšana. Informācija.