INFRASTRUKTŪRAS PĀRZINIS RĪGĀ

Application date of submission

Zemessardzes štābs

(Reģ.Nr. 90000040549)

Rīga (Maiznīcas iela 5)  uz nenoteiktu laiku 

piedāvā darbu 

infrastruktūras pārzinim

  

Darba pienākumi:

 • Ievērot LV likumus, reglamentus, pavēles, rīkojumus un norādījumus, kā arī ievērot visus ar dienestu saistošos normatīvos aktus, nolikumus un instrukcijas;
 • Koordinēt vadības deleģētos iestādes atbildībā esošās infrastruktūras uzturēšanas un attīstības plānošanas pasākumus;
 • Tehnisko prasību sastādīšana plānotajiem infrastruktūras objektiem;
 • Organizēt pakalpojumus, kas saitīti ar infrastruktūru, iegādes procesu un izpildes kontroli;
 • Gatavot pārskatus par infrastruktūras attīstību iestādē;
 • Nodrošināt tehniskā atbalsta funkciju infrastruktūras jomā, pārējām iestādes struktūrvienībām;
 • Vienību iepirkumu vajadzību apzināšana un informācijas apkopošana;
 • Tehnisko specifikāciju sagatavošana un tirgus izpēšu veikšana;
 • Plānot nepieciešamos remontus un kontrolēt to izpildi;
 • Iestādes iepirkumu procedūru organizācija Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS); 
 • Iestādes noslēgto iepirkumu līgumu preču un pakalpojumu pasūtīšana un līguma izpildes kontrole. Kontrolēt iepirkumu un iegāžu saimniecisko izdevīgumu;
 • Iestādes centralizēto iepirkumu vispārīgo vienošanos ietvaros noslēgto ikgadējo iepirkuma līgumu pārslēgšana;
 • Iepirkumu atskaišu sagatavošana un iesniegšana augstāk stāvošām iestādēm, kā arī citu valsts iestāžu vajadzībām; 
 • Pēc nepieciešamības informācijas apkopošana par iestādē iegādāto/saņemto MTL un iestādes struktūrvienību apmeklēšana, lai pārliecinātos par MTL izmantošanu;
 • Veikt citus iestādes vadītāja norādītos uzdevumus atbilstoši amata kompetencei vai tiesību aktos, ar amatu vai struktūrvienības kompetenci saistītas jomās;

 

Pamatprasības:

 • Atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta otrās un trešās daļas prasībām;
 • Augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība  (vēlams ekonomikā, apsaimniekošanā vai būvniecībā);
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • Ļoti labas prasmes darbā ar MS Office programmām;
 • Vismaz viens gads darba pieredze infrastruktūras būvniecības, uzturēšanas un plānošanas jomā;
 • Prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus, pārskatus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Pieredze plānot un organizēt darbu, strādāt individuāli un komandā;
 • Precizitāte un augsta atbildības izjūta;
 • Spēja pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas un dinamiski pielāgoties situācijai;
 • Analītiskā domāšana un rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti;
 • Spēja un motivācija pilnveidot savas zināšanas un iemaņas;
 • Spēja pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem;
 • sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts.

 

Piedāvājam:

 • Interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu;
 • Iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • sociālās garantijas (t.sk. veselības apdrošināšana) atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • Stabilu atalgojumu, (ar mēnešalgu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai no 1299.00 EUR līdz 1402.00 EUR pirms nodokļu nomaksas, atkarībā no izglītības un profesionālas pieredzes;
 • Par priekšrocību tiks izvirzīti kandidāti, kuri jau ir zemessargi.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV (norādīt – vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un e-pasta adresi, iegūto izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kā arī iepriekšējo darba pieredzi) iesniegt līdz 10.10.2022. - ZS štāba Personālsastāva un administrēšanas pārvaldes priekšniekam Maiznīcas ielā 5, Rīgā, LV-1001 vai uz e-pasta adresi: zsvakances@mil.lv 

 

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.