INFORMĀCIJAS SISTĒMAS DROŠĪBAS PĀRVALDNIEKS

Application date of submission

Zemessardzes štābs
(Reģ.Nr. 90000040549)
Rīga (Maiznīcas iela 5) uz nenoteiktu laiku
piedāvā darbu
informācijas sistēmas drošības pārvaldniekam

 

Darba pienākumi:
•    nodrošināt iestādes sakaru un informācijas sistēmu drošības pārvaldību un to atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
•    izstrādāt un ieviest ar informācijas sistēmu drošību saistītos normatīvos aktus, informācijas sistēmu drošības risku analīzes metodiku un koordinēt informācijas drošības risku pārvaldības procesu;
•    pārraudzīt informācijas sistēmas drošības politikas prasību iekļaušanu iestādes iekšējos procesos un ārpakalpojumu sniedzēju sniegtajos pakalpojumos;
•    kārtot iestādes informācijas sistēmu akreditācijas jautājumus;
•    veikt iestādes personāla izglītošanu informācijas sistēmu drošības jomā;
•    iniciēt un veikt informācijas sistēmu drošības incidentu dienesta pārbaudes iestādē, ka arī sniegt konsultatīvo atbalstu drošības pārziņiem iestādes struktūrvienībās;
•    savas kompetences robežās analizēt un izmantot iegūtos informācijas sistēmu auditācijas pierakstus;
•    sniegt atbalstu iestādes personālam IT drošības incidenta novēršanā vai koordinēt to novēršanu.

Pamatprasības:
•    atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta otrās un trešās daļas prasībām;
•    valsts valodas zināšanas;
•    angļu valodas zināšanas;
•    vidējā profesionālā/augstākā izglītība informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā;
•    profesionālā pieredze ne mazāk kā 2 gadi IT jomā;
•    prasmes darbā ar MS Office programmām;
•    spēja pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas un dinamiski pielāgoties situācijai;
•    analītiskā domāšana un rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti;
•    spēja un motivācija pilnveidot savas zināšanas un iemaņas;
•    spēja pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

Profesionālās zināšanas:
•    informācijas drošības pārvaldība;
•    informācijas drošības standarti un labā prakse;
•    informācijas drošības risku pārvaldības metodoloģijas, standarti un labā prakse;
•    lietišķā komunikācija un prezentēšanas prasmes

Piedāvājam:
•    pilnu darba slodzi (normāls darba laiks);
•    interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu;
•    iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
•    sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam,t.sk. veselības apdrošināšanu;
•    stabilu atalgojumu, atbilstoši10.mēnešalgu grupai, sākot no 1403 eiro līdz 1547 eiro (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no pretendenta izglītības un profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā;
•    par priekšrocību tiks izvirzīti kandidāti, kuri jau ir zemessargi vai ir gatavi iestāties Zemessardzē.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV (norādīt – vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un e-pasta adresi, iegūto izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kā arī iepriekšējo darba pieredzi) iesniegt līdz 15.oktobrim - ZS štāba Personālsastāva un administrēšanas pārvaldes priekšniekam Maiznīcas ielā 5, Rīgā, LV-1001 vai uz e-pasta adresi: zsvakances@mil.lv

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.