Notikušas Zemessardzes un Smiltenes novada civilās aizsardzības komisijas mācības “Pilskalns”

12/09/2022 - 14:05
Militārās mācības
Information prepared by
Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona
sabiedrisko attiecību speciāliste

CAK MācībasCeturtdien, 8. decembrī, norisinājās Smiltenes novada civilās aizsardzības komisijas un Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona kopējās mācības "Pilskalns".

Mācības, kas Smiltenes novadā notika jau otro reizi, organizēja Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 22. kaujas nodrošinājuma bataljons un tajās piedalījās Aizsardzības ministrijas, Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes štāba un Smiltenes novada civilās aizsardzības komisijas pārstāvji.

Mācību “Pilskalns” mērķis ir pilnveidot atbildīgo institūciju izpratni par atbildību sadalījumu un praktisko rīcību militāra apdraudējuma gadījumā. To teorētiskajā daļā  mācību dalībnieki tika iepazīstināti ar situāciju reģionā un Latvijas ģeopolitiskajiem izaicinājumiem, visaptverošās valsts aizsardzības principiem, valsts civilās aizsardzības sistēmas organizāciju – valsts un pašvaldību atbildības jomām, kā arī pašvaldības Civilās aizsardzības plānā iekļaujamās sadaļas “Civilās aizsardzības sistēmas darbība kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā” saturu.

Mācību dalībnieki izspēlēja vairākas iespējamās krīzes situācijas, kurās civilās aizsardzības komisijai bija jāpieņem lēmumi un jānosaka reaģēšanas plāns, lai militāra apdraudējuma gadījumā notiktu laicīga un droša civiliedzīvotāju evakuācija, nodrošinot tos ar pamatvajadzībām. Tāpat civilās aizsardzības komisijai bija jāplāno atbalsts novada aizsardzības atbalstam – jānodrošina šķēršļa izvietošana 22. kaujas nodrošinājuma bataljona pieprasītajā vietā un laikā.

Pēc mācību uzdevumu izspēles Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris pulkvežleitnants Dmitrijs Oreškins uzsvēra, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir licis sakārtot procesus, kas līdz šim Latvijai nav bijuši attīstīti, proti, pilnveidot pašvaldību Civilās aizsardzības plānus un vingrināt to realizāciju iespējama militāra apdraudējuma gadījumā. “Tika veikta izspēle, kurā civilās aizsardzības komisijai bija jāmeklē risinājumi iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai. Kā papildus izaicinājums mācību laikā bija virknes novada civilās aizsardzības komisijas dalībnieku klāt neesamība, taču šis apstāklis tikai tuvināja izspēles apstākļus iespējamajai realitātei,” stāsta bataljona komandieris pulkvežleitnants Dmitrijs Oreškins. 

Starpinstitūciju mācības “Pilskalns” Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes atbildības teritorijā norisinās kopš 2020. gada. Tajās gūtās atziņas liecina, ka kopējas militāro un civilo struktūru mācības ievērojami uzlabo izpratni par katras organizācijas lomu visaptverošajā valsts aizsardzībā, kurā viens no mērķiem ir sadarbības stiprināšana starp valsts institūcijām, privāto sektoru, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem.

Visaptverošā valsts aizsardzība paredz stiprināt aizsardzības spējas sasaistē ar valsts un sabiedrības gatavību organizēties un pārvarēt krīzes, tādējādi viens no visaptverošās valsts aizsardzības mērķiem ir sadarbības stiprināšana starp valsts institūcijām, privāto sektoru, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem.

Valsts aizsardzība ir visas sabiedrības kopēja atbildība!