Dienesta gaita

Ir visdažādākās brīvā laika pavadīšanas iespējas, tomēr daudzi jauni cilvēki vēlas pievienoties Zemessardzei. Tā viņi gūst iespēju brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību.  Iemesli, kāpēc stāties Zemessardzē, var būt dažādi, piemēram, vēlme pilnveidot sevi, apgūstot militārās pamatiemaņas un uzlabot fizisko formu. Tā ir iespēja aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī iegūt jaunus draugus. Daļai pilsoņu Zemessardze ļauj izvērtēt savus spēkus un saprast, vai turpināt iestāšanos profesionālajā dienestā.  Gūtā pieredze un zināšanas, protams, var noderēt arī tiem, kas neplāno kļūt par profesionāliem karavīriem. Taču lielākais ieguvums ikvienam - iespēja kalpot dzimtenei, tā apliecinot savu patriotismu ne tikai vārdos, bet arī darbos.

Uzsākot dienestu, zemessargs apgūst pamatapmācību: ieroču mācību, pirmo medicīnisko palīdzību, militāros sakarus, topogrāfiju, ierindas mācību, reglamentus, lauka kaujas iemaņas, izdzīvošanu un nodaļas-vada līmeņa taktiku. Pēc pamatapmācības apgūšanas ir iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju, piedaloties kursos, kas dod iespēju saņemt nākamo dienesta pakāpi.

 

Zemessargi lauka mācībās. Četri zemessargi ar G-36 triecienšautenēm
Foto: Gatis Dieziņš

Zemessardzē var apgūt arī dažādas specialitātes: sakarnieks, snaiperis, izlūks, prettanku ieroča operators, sanitārs, ložmetējnieks, militārā transporta autovadītājs, spridzinātājs, radiostaciju operators u.c.  Papildu iepriekš minētajam, zemessargiem ir iespēja mācīties atsevišķos apmācību kursos, piemēram, izdzīvošana ziemā, taktiskā šaušana, kaujas biezi apdzīvotā vietās. Dienests Zemessardzē piemērots gan tiem, kam ir maz brīvā laika un kuri to var veltīt tikai iegūto zināšanu un prasmju uzturēšanai, gan arī tiem, kas  var un vēlas sevi pilnveidot militārajā jomā. Ar pieredzi bagātākie un aktīvākie zemessargi var tikt iekļauti paaugstinātas gatavības vienību sastāvā. Dienests Zemessardzē ļauj izmantot arī civilajā dzīvē gūto profesionālo pieredzi, tāpēc līdzdarboties Valsts aizsardzības spēju stiprināšanā aicināti visdažādāko profesiju pārstāvji: IT speciālisti, pavāri, šoferi u.c.

Zemessargiem ir iespēja piedalīties arī lielākā mēroga Nacionālo bruņoto spēku un starptautiskās mācībās gan Latvijā, gan citās NATO valstīs.

Zemessardzes personāls piedalās arī dažādos svētku un piemiņas pasākumos, pēc nepieciešamības nodrošinot goda sardzi, salūtu, sabiedrisko kārtību, kā arī klātesošo informēšanu par dienesta iespējām Zemessardzē. Vismaz 2 reizes gadā zemessargi piedalās karavīru un cīņu piemiņas vietu sakopšanas talkās.

Būtiska dienesta sastāvdaļa ir atbalsta sniegšana policijai un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam: pazudušu personu meklēšana, mežu ugunsgrēku dzēšana, plūdu un to seku novēršana.