Par Zemessardzi

Zemessardzes mērķis ir iesaistīt Latvijas pilsoņus valsts teritorijas un sabiedrības aizsardzībā un piedalīties valsts aizsardzības uzdevumu plānošanā un izpildē atbilstoši tai noteiktajiem uzdevumiem.

Zemessardze pilda šādus uzdevumus: gatavo un apmāca Latvijas pilsoņus un pilsones dienestam Zemessardzē, pilda valsts aizsardzības uzdevumus, iznīcina sprādzienbīstamus priekšmetus un veic spridzināšanas darbus, piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos un citos pasākumos, atbalsta institūcijas sabiedriskās kārtības garantēšanā un veic citus uzdevumus.

Statistika

10 000

Kopējais zemessargu skaits

Nacionālajos bruņotajos spēkos

37%

zemessargi 26 līdz 35 gadu vecumā

2500

rekrutētie zemessargi 2022. gadā

Kontakti medijiem