AIZSARDZĪBAS NO MASVEIDA IZNĪCINĀŠANAS IEROČIEM ROTA

Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem rotas emblēma

 

Rotas devīze:

Atklāt, brīdināt, aizsargāt!

Sazinies ar mums

ESI SAVAS ZEMES SARGS - STĀJIES ZEMESSARDZĒ!

RAKSTI UZ ESIZEMESSARGS@MIL.LV VAI ZVANI 1811

Uzdevumi

Zemessardzes 1.Rīgas brigādes Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem (AMII) rota ir vienīgā NBS vienība, kas sniedz atbalstu personāla aizsardzības un informācijas menedžmenta jautājumos, masu iznīcinašanas ieroču (MII) pielietošanas vai toksisku industriālo materiālu (TIM) noplūdes gadījumā.

AMII rotas galvenais uzdevums ir reaģēt uz MII un TIM incidentiem valsts teritorijā, kā arī sniegt atbalstu valsts, pašvaldības un civilajām institūcijām krīzes situācijās, dabas katastrofu un tehnogēno avāriju seku likvidēšanā.

AMII rota dislocēta Rīgā saistībā ar industriālo objektu koncentrāciju, tādējādi samazinot reaģēšanas laiku,  lai nodrošinātu sadarbību un atbalstu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) reģionālajām brigādēm, un pēc pieprasījuma arī citām valsts institūcijām, TIM objektu avāriju draudu, apdraudējuma analīzē un konsekvenču menedžmentā.

Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem rotas četri zemessargi mācībāsAizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem rotas zemessargi dezinficē militāro transportuAizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem rota zemessargi mācību laikā ierakumā

Vēsture

2003. gada 05. septembrī, ar Aizsardzības ministra pavēli tika apstiprināts pirmais Aizsardzības no masu iznīcināšanas ieročiem (AMII) rotas štats.

 

Vairāk par AMIIR vēsturi

2003.gada 11. decembrī par AMII rotas pastāvīgo dislokācijas vietu tika noteikts Mobilo strēlnieku bataljons Alūksnē, un rota bija pakļauta Sauszemes spēku komandierim, kā arī tika apstiprinātas AMII rotas attīstības vadlīnijas.

2005. gada janvārī Zemessardzes 31. kājnieku bataljonam, (dibināts 1991. gada decembrī Balvos un 2003.gadā tika apvienots ar Alūksnes 24. kājnieku bataljonu) pievienoja AMII rotu un bataljons tika reorganizēts un pārsaukts par Zemessardzes 31. AMII bataljonu ar dislokācijas vietu Balvos.

2009. gada decembrī ZS 31. AMII bataljona štābs tika pārvietots no Balviem uz Alūksni un tika izvietots Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas bāzes teritorijā.

ZS 31. AMII bataljonam bija divi galvenie uzdevumi. Tas sniedza aizsardzības no masveidu iznīcināšanas ieročiem (MII) atbalstu citām NBS vienībām gan apmācību, gan operāciju jomā, kā arī pildīja Zemessardzes vispārējās funkcijas savā atbildības rajonā.

2016. gada janvārī AMII rota tika pārvietota uz jaunu dislokācijas vietu – Rīgā, NBS Štāba bataljons (paliekot 31.AMII bataljona sastāvā), tādējādi samazinot reaģēšanas laiku un nodrošinot atbalstu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD), sakarā ar industriālo objektu koncentrāciju Rīgā un Rīgas rajonā.

2017. gada jūlijā, 31.AMII BN restrukturizācijas rezultātā, AMII rota tika atdalīta no 31. KBN un rotas personāls tika iekļauts ZS štābā sastāvā paliekot ZS komandiera rīcībā.

No 2018. gada janvāra AMII rota tika iekļauta Rīgas 1. Brigādes sastāvā nemainot dislokācijas vietu.

 

Personāls

Dienesta pienākumus Zemessardzes AMIIR pilda gan zemessargi, gan arī profesionālā dienesta karavīri, kas organizē zemessargu apmācības un dienesta uzdevumu izpildi.

Simbolika

AMII rota ir pārmantojusi no 31. AMII bataljona vienības piedurknes emblēmu, kas kalpo kā rotas simbols.

Emblēmas pamatu veido puslokā izvietotas ozollapu un papardes lapu vītnes, kas veido vainagu. Ozollapu vītnes simbolizē spēku bet papardes lapas ilgmūžību. Zobens, kurš sadala vairogu divās daļās un ir vērsts uz leju simbolizē aizsardzību. Emblēmas vidū ir koka vairogs, kura centrā ir divas sakrustotas retortas, destilācijas instrumenti, kas simbolizē ķīmijas zinātni un tās pirmsākumus.

 

Rotas devīze: Atklāt, brīdināt, aizsargāt!

 Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem rotas  uzšuve ikdienas formas tērpamUzšuve ikdienas formastērpam

 Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem rotas uzšuve lauka formas tērpamUzšuve lauka formastērpam

 

AMII rotas standarts

Standarts ir īpaši godājams militārās simbols, kas norāda uz piederību Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Tas tiek lietots oficiālajos pasākumos un parādēs, un kalpo, ka rotas atšķirības zīme.

AMII rotas standarta averss ir egļu zaļā krāsā, kas simbolizē AMII rotas piederību Zemessardzei, kā arī uz standarta aversa ir attēlota Zemessardzes emblēma.

Standarta reverss ir sudrabpelēkā krāsā. Uz standarta reversa ir attēlota AMII rotas emblēma, kā arī uzraksts melniem burtiem “AMII ROTA”.

Standarta kāta uzgalis sastāv no 3 asmeņiem, kas galā savienojas, simbolizējot AMII rotas 3 pamatuzdevumus un 3 pamat apakšvienības (izlūkošanas vads, dekontaminācijas vads un informācijas menedžmenta vads) kas darbojas kopā vienam vienotam mērķim – aizsardzībai no masveida iznīcināšanas ieročiem.

Rotas standartsRotas standarts

Apmācības

Zemessardzes 1.Rīgas brigādes Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem (AMII) rota ir vienīgā NBS vienība, kas sniedz atbalstu personāla aizsardzības un informācijas menedžmenta jautājumos, masu iznicināšanas ieroču (MII) pielietošanas vai toksisku industriālo materiālu (TIM) noplūdes gadījumā.

AMII rotas galvenais uzdevums ir reaģēt uz MII un TIM incidentiem valsts teritorijā, kā arī sniegt atbalstu valsts, pašvaldības un civilajām institūcijām krīzes situācijās, dabas katastrofu un tehnogēno avāriju seku likvidēšanā.

AMII rota dislocēta Rīgā saistībā ar industriālo objektu koncentrāciju, tādējādi samazinot reaģēšanas laiku,  lai nodrošinātu sadarbību un atbalstu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) reģionālajām brigādēm, un pēc pieprasījuma arī citām valsts institūcijām, TIM objektu avāriju draudu, apdraudējuma analīzē un konsekvenču menedžmentā.

Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem rotas zemessargi aizsargtērpos