Par Zemessardzi

Zemessardzes mērķis ir iesaistīt Latvijas pilsoņus valsts teritorijas un sabiedrības aizsardzībā un piedalīties valsts aizsardzības uzdevumu plānošanā un izpildē atbilstoši tai noteiktajiem uzdevumiem.

Zemessardze pilda šādus uzdevumus: gatavo un apmāca Latvijas pilsoņus un pilsones dienestam Zemessardzē, pilda valsts aizsardzības uzdevumus, iznīcina sprādzienbīstamus priekšmetus un veic spridzināšanas darbus, piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos un citos pasākumos, atbalsta institūcijas sabiedriskās kārtības garantēšanā un veic citus uzdevumus.

Statistika

9600

Kopējais zemessargu skaits

37%

zemessargi 26 līdz 35 gadu vecumā

995

rekrutētie zemessargi 2020. gadā

Ziedojumu konts

Zemessardzes štābs

Reģ. Nr. 90000040549

LV86TREL7100035010000

Paldies par Jūsu atbalstu!

Kontakti medijiem