Raivo Jaunslavietis

Raivo Jaunslavietis

25. kaujas atbalsta bataljona komandieris

Pakāpe
pulkvežleitnants

Pulkvežleitnants Raivo Jaunslavietis dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos sācis 1995. gadā. Komandējošā sastāva virsnieka pieredzi ieguvis, dienot kā rotas komandieris NBS Kājnieku skolā un Mobilo strēlnieku bataljonā. Dienesta laikā pildījis komandējošā sastāva virsnieka amatus NBS Apvienotajā štābā un Zemessardzes 1.Rīgas brigādē, kā arī bijis vecākais referents Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamentā. Starptautisko operāciju pieredzi ieguvis, piedaloties starptautiskajā operācijā Kosovā un dienēdams NATO štābā Nīderlandē.
Militāro izglītību R. Jaunslavietis ieguvis Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Lietuvas Aizsardzības akadēmijā un Baltijas Aizsardzības koledžā Igaunijā. 
Dienesta laikā saņēmis vairākus Aizsardzības ministrijas un NBS apbalvojumus.
Zemessardzes 25.kaujas atbalsta bataljona komandiera pienākumus sāka pildīt 2022. gada 1. jūnijā