Pamatapmācības nometne

Zemessardzes bataljoni pamatapmācības nometnes organizē, izmantojot aptuveni nedēļu garu apmācību ciklu vai arī nepārtrauktu, mēnesi garu apmācību ciklu. Nometņu sekmīgā norisē tiek piesaistīti arī instruktori no citiem Nacionālo bruņoto spēku regulārajiem spēkiem.

Nometnē zemessargi apgūst lauka kaujas iemaņas, kaujas šaušanas pamatprincipus, gūst ieskatu topogrāfijā, medicīnā, ierindas apmācībā, psiholoģijā un saistošajos normatīvajos aktos.

Zemessargiem ir iespēja uzlabot fizisko sagatavotību un apgūt militārās pamatiemaņas.

Pirmā zemessargu apmācība pēc nometnes modeļa notika 2015.gada jūlijā.

Sākot ar 1.janvāri, kad stājās spēkā grozījumi Darba likuma 153.pantā, darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas darbiniekam, kurš pilda dienestu Zemessardzē, ja par viņa iesaisti Zemessardzes uzdevumu izpildē vai apmācībā darba devēju informē Zemessardzes vienības komandieris dienestu Zemessardzē regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā. Atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas piešķir uz Zemessardzes vienības komandiera izziņā norādīto laiku. Darbiniekam, kurš izmanto šo atvaļinājumu, tiek saglabāts iepriekšējais darbs. Ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem.