Zemessardzes attīstība nākotnē

Pēc Latvijas pievienošanās NATO tiek turpināta Zemessardzes attīstība, palielinot tās lomu valsts aizsardzībā. Viens no Zemessardzes turpmākajiem uzdevumiem būs atbalsta sniegšana ārvalstu bruņoto spēku uzņemšanai un specializēto spēju attīstība starptautisko operāciju atbalstam. Vienlaikus Zemessardze turpinās sniegt atbalstu sabiedrībai, piedaloties krīžu situāciju novēršanā, atbalstot Valsts policiju sabiedriskās kārtības uzturēšanā un apsargājot valsts drošībai svarīgus objektus. 
Lai aktualizētu Zemessardzes nozīmi valsts aizsardzības sistēmā, turpinātu tās struktūras attīstību, kā arī pilnveidotu brīvprātīgu Latvijas pilsoņu iesaistīšanu valsts aizsardzībā, saglabājot jau esošās tradīcijas, Zemessardzes prioritārie uzdevumi ir:

  • nodrošināt svarīgu valsts objektu apsardzību, piedalīties krīzes situāciju un to seku novēršanā, koordinēt sadarbību ar Valsts policiju, robežsardzi u.c.;
  • nodrošināt atbalsta sniegšanu ārvalstu bruņotajiem spēkiem, kas šķērso Latvijas teritoriju vai ierodas Latvijā;
  • veidot kaujas atbalsta un kaujas nodrošinājuma vienības transportēšanas, civilmilitārās sadarbības, apgādes, inženieru un pretgaisa aizsardzības jomās.