ĀRSTA PALĪGS Jelgavā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Zemessardzes 52.kaujas atbalsta bataljons | Zemessardze

Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes štābs

JELGAVĀ piedāvā darbu

ĀRSTA PALĪGAM

noteiktu laiku

 

 

Darba pienākumi:

 • Piedalīties bataljona karavīru, zemessargu un zemessargu kandidātu medicīnisko pārbaužu organizēšanā;
 • Kontrolēt bataljona personālsastāva veselības stāvokli;
 • Organizēt un veikt vakcinācijas procesu;
 • Organizēt un veikt medicīnisko aprūpi mācību laikā;
 • Organizēt un kontrolēt medicīniskā nodrošinājuma spēju paaugstināšanu un pilnveidošanu;
 • Iesniegt atskaites noteiktajā kārtībā;

 

Pamatprasības:

 • Atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta otrās un trešās daļas prasībām;
 • Valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valodas likumu;
 • 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Ārsta palīga sertifikāts;
 • Prasmes darbā ar MS Office programmām;
 • Profesionālā pieredze vēlama ne mazāk, kā 3 gadi medicīnā, sertificēta ārsta palīga amatā;
 • Spēja pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas un dinamiski pielāgoties situācijai;
 • Analītiskā domāšana un rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti;
 • Spēja un motivācija pilnveidot savas zināšanas un iemaņas;
 • Spēja pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem;
 • sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts.

 

Piedāvājam:

 • Interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu;
 • Iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • Bruto atalgojums 1550 EUR (pirms nodokļu nomaksas) un speciālā piemaksa atbilstoši darba stāžam medicīnas jomā.

 

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “Ārsta palīgs” iesūtīt uz e-pastu liga.barovska@mil.lv līdz 17.05.2022. Tālrunis informācijai par amata pienākumiem 28842867.

 

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.