DROŠĪBAS SPECIĀLISTS Kuldīgā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

viens vairodzins

Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes štābs

KULDĪGĀ piedāvā darbu

DROŠĪBAS SPECIĀLISTS

 uz noteiktu laiku

Darba pienākumi:

 • Veikt darba pienākumus atbilstoši valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem,
 • Plānot, realizēt, un kontrolēt drošības režīma pasākumus ZS 4.KBde štābā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
 • Veikt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu  personāla speciālo atļauju pieejai klasificētajai informācijai  izsniegšanai, pārformēšanai un derīguma termiņa pagarināšanai,
 • Veikt apmācību/instruēt un konsultēt personālu klasificētās informācijas aizsardzības pasākumiem struktūrvienībā.

Pamatprasības:

 • Atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta otrās un trešās daļas prasībām;
 • Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (tiesību zinātnēs, drošības jomā);
 • Dienesta (darba) pieredze ar drošības jomu saistītos amatos;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • Labas organizatoriskās prasmes;
 • Profesionālas prasmes darbā ar MS Office programmām;
 • Augsta atbildības izjūta, spēja strādāt individuāli un komandā;
 • Psiholoģiskā noturība;
 • Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem;
 • Sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts.

Piedāvājam:

 • Interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu;
 • Iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • Bruto atalgojums no 835 eiro līdz 1190 eiro (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā;
 • Par priekšrocību tiks izvirzīti kandidāti, kuri jau ir zemessargi.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “drošības speciālists” iesūtīt uz e-pastu dace.dubure@mil.lv, vai uz adresi Ventspils iela 102, Kuldīga, līdz 20.01.2022. Tālrunis informācijai par amata pienākumiem 67209909.

 

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.