MILITĀRĀS VIENĪBAS TRANSPORTLĪDZEKĻU SPECIĀLISTS Kuldīgā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

http://www.zs.mil.lv/sites/zs/files/inline-images/45NBN_0.png

 

Zemessardzes 45.kaujas nodrošinājuma bataljons

KULDĪGĀ piedāvā darbu

MILITĀRĀS VIENĪBAS TRANSPORTLĪDZEKĻU SPECIĀLISTAM

uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

 • Diagnosticēt transportlīdzekļu defektus, pārbaudīt motoru (veikt motora ārējo apskati un novērtēt motora darbību), veikt motora komplektējošo detaļu nomaiņu;
 • Savlaicīgi noteikt transportlīdzekļa detaļu, mezglu, balstiekārtu un elektronisko/elektrisko sistēmu defektu cēloņus, laicīgi novērst tos;
 • Veikt tehniskās apkopes, remonta tehnoloģisko procesu un izpildīt tos atbilstoši ražotāju norādēm, vai citai atbilstošai tehniskai dokumentācijai;
 • Pārbaudīt automašīnas mehānismus un iekārtas, dažādu spēka pārvadu darbību un dažādu konstrukciju ritošās daļas stāvokli, riteņu nostatījuma ģeometriju. Veikt pārbaudi stūres iekārtu darbībā un bremžu sistēmas darbībā;
 • Pārbaudīt automašīnas elektroiekārtas – diagnosticēt iedarbināšanas, elektroenerģijas apgādes, apgaismojuma,  kontroles, dažādu drošības un komforta sistēmu darbību, veikt nepieciešamos remontus u.c.

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām;
 • profesionālā vidējā izglītība (automehāniķis; autoatslēdznieks un citas šajā nozarē);
 • iepriekšēja pieredze transporta remonta darbos;
 • vēlamas transportlīdzekļu uzbūves, remonta tehnoloģiju un tehnisko apkopju izpildes tehnoloģiju zināšanas;
 • labas latviešu valodas zināšanas;
 • transportlīdzekļu vadītāja B, BE, C,CE kategorijas apliecība, vēlamas arī D, DE, E kategorijas apliecība;
 • Precizitāte un augsta atbildības izjūta, spēja strādāt individuāli un komandā;
 • sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts.

 

Mēs piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi;
 • bruto atalgojums, sākot no 1103,00 EUR  (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā;
 • kvalifikācijas celšanas iespējas;
 • sociālās garantijas (apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu, papildatvaļinājumu, veselības apdrošināšanu) atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • labus darba apstākļus, interesantu un atbildīgu darbu.

 

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “Militārās vienības transportlīdzekļu speciālists” iesūtīt uz e-pastu diana.cermakova@mil.lv līdz 30.09.2022. Tālrunis informācijai par amata pienākumiem 26168988.

 

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

 

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.