Vecākais lietvedis Kuldīgā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Zemessardzes 45.kaujas nodrošinājuma bataljons

KULDĪGĀ piedāvā darbu

VECĀKAIS LIETVEDIS

noteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

 • Gatavot, dienesta gaitas izmaiņām nepieciešamos, dokumentus (izrakstus, dienesta apliecību, noformēšanai nepieciešamos dokumentus);
 • veikt personālsastāva datu ievadīšanu Horizon uzskaites sistēmā;
 • uzturēt kārtībā bataljona arhīvu, veidot arhīva fonda lietu;
 • uzskaitīt un kontrolēt atvaļinājumus, saskaņot karavīru atvaļinājumu ziņojumus;
 • pieņemt dokumentus sociālo jautājumu noformēšanai, sagatavot nosūtāmās pavadvēstules;
 • noformēt personālsastāva nodaļas uzskatē esošo karavīru un zemessargu personu lietas, veikt tajās attiecīgo izmaiņu ierakstus.

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām;
 • 1.līmeņa augstākā (studiju programmā ir iekļauts mācību priekšmets dokumentu vadība);
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • vēlama pieredze darbā ar programmu “Horizon”;
 • vēlama pieredze darbā ar arhīvu;
 • prasmes darbā ar MS Office programmām;
 • precizitāte un augsta atbildības izjūta, spēja strādāt individuāli un komandā;
 • sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts.

 

Mēs piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi;
 • kvalifikācijas celšanas iespējas;
 • sociālās garantijas (apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu, papildatvaļinājumu, veselības apdrošināšanu) atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • stabilu atalgojumu (ar mēnešalgu atbilstoši 8.mēnešalgu grupai no 745 EUR līdz 1093 EUR pirms nodokļu nomaksas, atkarībā no profesionālās pieredzes ilguma, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā);
 • labus darba apstākļus, interesantu un atbildīgu darbu.

 

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “Vecākais lietvedis” iesūtīt uz e-pastu liene.reisa@mil.lv līdz 10.06.2022. Tālrunis informācijai par amata pienākumiem 26168988

 

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.