Notikušas Zemessardzes un Valkas novada civilās aizsardzības komisijas mācības “Pilskalns”

27.04.2023
Militārās mācības
Informāciju sagatavoja
Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona sabiedrisko attiecību speciāliste

cak valkā26. aprīlī Valkas novada Lugažos norisinājās Valkas novada civilās aizsardzības komisijas un Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona kopējās mācības "Pilskalns".

Mācības, kas Valkas novadā norisinājās jau otro reizi, organizēja Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 22. kaujas nodrošinājuma bataljons sadarbībā ar Aizsardzības ministriju. 

Mācību “Pilskalns” mērķis ir pilnveidot atbildīgo institūciju izpratni par atbildību sadalījumu un praktisko rīcību militāra apdraudējuma gadījumā. Mācību dalībnieki izspēlēja dažādas krīzes situācijas, kurās civilās aizsardzības komisijai bija jāpieņem lēmumi un jānosaka reaģēšanas plāni, lai militāra apdraudējuma gadījumā notiktu laicīga un droša civiliedzīvotāju evakuācija, nodrošināt to ar pamatvajadzībām. Tāpat civilās aizsardzības komisijai bija jāplāno atbalsts novada aizsardzības atbalstam – jānodrošina šķērslis 22. kaujas nodrošinājuma bataljona pieprasītajā vietā un laikā.

Mācībās piedalījās Aizsardzības ministrijas, Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes štāba, kā arī Valkas novada civilās aizsardzības komisijas pārstāvji.

Starpinstitūciju mācības “Pilskalns” Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes atbildības teritorijā norisinās kopš 2020. gada. Tajās gūtās atziņas liecina, ka kopējas militāro un civilo struktūru mācības ievērojami uzlabo izpratni par katras organizācijas lomu visaptverošajā valsts aizsardzībā, kurā viens no mērķiem ir sadarbības stiprināšana starp valsts institūcijām, privāto sektoru, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem.

Jau ziņots, ka 2019. gada 8. janvārī Ministru kabinets atbalstīja Aizsardzības ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā, kuras mērķis ir padziļināt visu valsts institūciju sadarbību, nodrošināt efektīvu publiskās un privātās partnerības mehānismu izstrādi, paaugstināt sabiedrības izpratni par iespējām aizsargāt sevi, savu ģimeni un Latvijas valsti, kā arī izstrādāt sabiedrības pašorganizēšanas instrumentus krīzes gadījumiem.

Visaptverošā valsts aizsardzība paredz stiprināt aizsardzības spējas sasaistē ar valsts un sabiedrības gatavību organizēties un pārvarēt krīzes, tādējādi viens no visaptverošās valsts aizsardzības mērķiem ir sadarbības stiprināšana starp valsts institūcijām, privāto sektoru, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem.
Valsts aizsardzība ir visas sabiedrības kopēja atbildība!