Seminārā RUPORS vingrinās Zemessardzes un Vidzemes institūciju komunikāciju krīzes situācijās

29.09.2023
Pasākumi
Informāciju sagatavoja
Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes Komunikācijas daļa

diskusija

4. oktobrī Smiltenē notiks Zemessardzes organizētais komunikācijas seminārs RUPORS, lai stiprinātu Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes un tās atbildības teritorijas valsts un pašvaldību iestāžu komunikācijas speciālistu un citu atbildīgo amatpersonu vienotu izpratni par komunikācijas nozīmi un metodēm militāra apdraudējuma gadījumā.

Seminārā piedalīsies pārstāvji no Vidzemes reģiona valsts un pašvaldību iestādēm – novadu domēm, Zemessardzes, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Vidzemes Augstskolas.

Semināra ievaddaļā Valsts kancelejas, Aizsardzības ministrijas un Zemessardzes pārstāvji informēs par aktuālo drošības situāciju un hibrīddraudiem, valsts un pašvaldību lomu krīzes komunikācijā, kā arī informācijas kara izpausmēm. Savukārt praktiskajā daļā semināra dalībnieki izstrādās krīzes komunikācijas plānu, kopīgi apzinot mērķauditorijas, komunikācijas metodes un aktivitātes, lai efektīvāk sasniegtu iedzīvotājus militāra apdraudējuma gadījumā. 

Šāda veida komunikācijas seminārs Vidzemē notiks pirmo reizi. RUPORS nepieciešamība radās Zemessardzes un civilo institūciju kopējās mācībās PILSKALNS, kas Latvijā norisinās kopš 2020. gada un kurās tiek vingrināta Zemessardzes un pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sadarbība valsts apdraudējuma gadījumā. PILSKALNS mācībās gūtās atziņas liecina, ka kopēji militāro un civilo struktūru vingrinājumi ievērojami uzlabo izpratni par katras organizācijas lomu visaptverošajā valsts aizsardzībā, kurā viens no mērķiem ir sadarbības stiprināšana starp valsts institūcijām, privāto sektoru, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem. 

Visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas mērķis ir padziļināt visu valsts institūciju sadarbību, nodrošināt efektīvu publiskās un privātās partnerības mehānismu izstrādi, paaugstināt sabiedrības izpratni par iespējām aizsargāt sevi, savu ģimeni un Latvijas valsti, kā arī izstrādāt sabiedrības pašorganizēšanās instrumentus krīzes gadījumos.

Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija