Starpinstitucionālā sanāksme Zemessardzes 4. Kurzemes brigādē: Civilās aizsardzības komisiju loma krīzē

24.02.2023
Pasākumi
Informāciju sagatavoja
Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes štāba Komunikācijas daļa

Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes komandieris starpinstitucionālās sanāksmes dalībniekiem prezentē ZS4.kurzemes brigādi

 

23. februārī militārā poligona “Mežaine” mācību bāzē “Saulstari” notika Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes organizētā starpinstitucionālā sanāksme, kurā piedalījās Kurzemes un Zemgales reģiona pašvaldību un valstspilsētu pārstāvji, sadarbības teritorijas civilo aizsardzības komisiju (CAK) un Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba Informācijas analīzes un vadības departamenta pārstāvji. Lai stiprinātu pašvaldību gatavību iespējamām krīzes situācijām, tostarp militāram konfliktam, līdzīgas mācības plānots organizēt arī turpmāk.

Starpinstitucionālās sanāksmes mērķis ir veicināt atbildīgo institūciju izpratni par rīcību potenciāla militāra apdraudējuma gadījumā.

Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba Informācijas analīzes un vadības departamenta priekšnieks pulkvedis Māris Tūtins sanāksmes dalībniekus iepazīstināja ar prezentāciju “Visaptverošā valsts aizsardzība, hibrīdapdraudējumi un komunikācija militāra apdraudējuma situācijās”. Dienas turpinājumā Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes vadība - brigādes komandieris pulkvedis Andris Rieksts un štāba priekšnieks pulkvežleitnants Edmunds Svenčs, iepazīstināja klātesošos ar plānoto Kurzemes un Zemgales reģionu CAK sadarbības modeli militāro mācību “Namejs 2023” ietvaros.

 Sanāksmes diena noslēdzās ar dalībnieku diskusiju par tādiem jautājumiem kā civilās aizsardzības rīcības plāns militāra apdraudējuma gadījumā, CAK ietilpstošo institūciju pārstāvju loma dažādos krīzes scenārijos, kad nepieciešama ātra un izlēmīga rīcība, kā arī pašvaldības civilās aizsardzības plānā iekļaujamās sadaļas “Civilās aizsardzības sistēmas darbība kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā” saturs.

Civilās aizsardzības sistēma ir visaptverošas valsts aizsardzības koncepcijas sastāvdaļa. Lai to sekmīgi ieviestu, ir nepieciešama valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību sadarbība vienotas izpratnes veidošanai.

 

Foto: Alberts Dinters